07.07.2009

Odin og tomaten
Odin passer på tomaten sin når Brage kommer ruslende
Er det etanes??
Skeptisk...

OH OHH!

Blæh...detta er ikke hundemat


Shit... han lever!

1 kommentar: